Hoppa direkt till innehållet

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen är en avdelning i socialförvaltningen.
Om du har det svårt kan du prata med individ- och familjeomsorgen.
Vi på individ- och familjeomsorgen kan hjälpa
  • personer som har problem i familjen
  • personer som har lite pengar
  • personer som missbrukar alkohol eller droger

Du måste inte veta vad du ska säga till oss.
Vi lyssnar och försöker förstå hur du har det.
Sedan försöker vi hjälpa dig.

Tystnadsplikt


Alla som jobbar med individ- och familjeomsorg har tystnadsplikt.
Det betyder att vi inte får berätta om dig för andra.
Vi får inte heller berätta vad du säger till oss.

Socialtjänstlagen


Vi som jobbar med individ- och familjeomsorg måste följa en lag som heter Socialtjänstlagen.
Klicka här för att läsa Socialtjänstlagen på lättläst.PDF (pdf, 172 kB)