Låneregler på biblioteket

Du får låna gratis
Ditt första lånekort är gratis.

Lånetid
Du får låna böckerna i 4 veckor.
CD-skivorna i 4 veckor,
tidskrifterna i 1 vecka
och videofilmerna i 4 dagar.
Du får låna högst 4 filmer varje gång.
Du får låna TV-spel i 1 vecka.
Du får låna högst 2 TV-spel varje gång.

Lämna tillbaka i rätt tid
Du måste betala om du lämnar tillbaka dina lån för sent.
Vi skickar ett brev till dig om lånen är försenade.
Om du ändå inte lämnar tillbaka det du lånat skickar vi en räkning.
Om du får en räkning från biblioteket kan du inte låna.
Du måste betala räkningen först och lämna tillbaka lånen.
Sedan får du låna igen.

Lånekortet
Ditt lånekort är bara ditt.
Låt inte andra låna med ditt lånekort.

Kontakta biblioteket om du har blivit av med ditt kort.
Ring 0476-552 20.
Det är viktigt.
Då ordnar vi så att ingen annan kan låna med kortet.
Du ansvarar för allt som lånas med ditt kort.
Ett nytt lånekort kostar 10 kronor.

Om du flyttar eller ändrar telefonnummer
Kontakta biblioteket om du flyttar eller ändrar telefonnummer.

Datorer och Internet
Du kan boka tid på datorer med Internet.
Du får boka en halv timma om dagen.
Det är gratis.

Du kan få hjälp att låna böcker
Om du är handikappad och inte kan gå till biblioteket själv kan du få hjälp.
Ring 0476-553 91 så får du hjälp.
Kajsa Jönsson  och Iréne Nilsson ger dig mer information.