Startbidrag

Bidraget avser att vara ett stöd till nybildad förenings uppstart. Sökande förening ska uppfylla villkoren under rubriken "Allmänna bestämmelser" (sid 3-5) samt bifoga bevis på anslutning till riksorganisation.

Bidrag

Bidrag utgår med 2 000 kr och utbetalas efter att kultur- och fritidsnämnden har godkänt föreningens ansökan om startbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens godkännande innebär också att föreningen ges möjlighet att hyra Kultur-Fritids lokaler till nettohyra (se "Bidrag genom subventionerade lokaler" sid 13). Om kommunal lokal inte kan erbjudas och föreningen därför hyr i annan lokal eller har en egen lokal, ska hyran i förväg godkännas av kultur- och fritidsnämnden, för att eventuellt anläggningsbidrag ska kunna erhållas (sid 9-10).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via kommunens föreningsregister när föreningen har bildats.
Ansökan innebär också att föreningen tas med i Kultur-Fritids föreningsregister. Till ansökan bifogas protokoll från föreningsbildningen, antagna stadgar och föreningens målsättning samt organisationsnummer från Skattemyndigheten.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.