Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vindkraftverk

För att tydligare klargöra att Älmhults kommun verkar för hållbar utveckling och förnyelsebar energi, tycker jag att man idag kan bygga ett vindkraftverk på platsen där den "höga stolen" står vid IKEA industry. Förslaget är lämpligt då inga vidare renoveringar görs eller verkar planeras för det gamla konstobjektet.

Tack för ditt förslag. Tyvärr lämpar det sig inte med ett vindkraftverk på platsen då det dels ligger inom tättbebyggt område och dels ligger nära väg 23. Båda dessa förutsättningar skulle leda till störningar för omgivningen.

Med vänlig hälsning

Paul Robertsson, Utvecklingschef

Förslag
Publicerad:
Till toppen