Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Växtbaserad kost

Hej! Det som händer i omvärlden & i högsta grad påverkar vår kommun (pandemier, klimatförändring, kroniska sjukdomar..) bör vara anledning till en pro-aktiv och modig modell för att minska vår påverkan på miljö & skapa förutsättningar för god hälsa. Ett steg i den riktningen vore att införa växtbaserad kost på våra skolor. All forskning visar på enorma minskningar i miljöpåverkan och välfärdssjukdomar vid växtbaserad kost. Det finns kommuner som redan gjort detta, vi behöver bli fler. Allt vi kan göra för våra barns framtid bör stå högst upp på agendan & detta är ett sätt att bidra till det. För ev forskningsrapporter, näringslära, menyinspiration, står jag gärna till tjänst!

Förslaget är skickat till utbildningsförvaltningen för handläggning.

Svar från kostenheten 2020-08-14:

Hej Linda!

Tack för dina synpunkter om skolmaten.

Miljö och hälsa är centrala delar i arbetet med skolmat. Hållbara måltider är en viktig aspekt där Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel bidrar till en hållbar utveckling för miljön och bra livsvillkor. Hänsyn tas till klimatpåverkan som exempelvis hur mycket energi det åtgår att producera livsmedel, transporter och var livsmedlet kommer ifrån. Ekologiska livsmedel, hållbart kontrollerad fisk och närproducerade alternativ där det finns möjlighet enligt gällande upphandlingsregler. Kostenhetens alla kök är KRAV-certifierade. En annan viktig punkt är matsvinn som mäts kontinuerligt. Som helhet tas hänsyn till miljöpåverkan och hur skolan kan välja mat på ett miljösmart sätt enligt gällande riktlinjer från myndigheter som kommunens måltidsverksamhet utgår ifrån i det löpande arbetet.

Det serveras en variation av grönsaker, rotfrukter, bönor och andra baljväxter till varje måltid på alla skolor för att främja mer grönt. I dagsläget serveras en vegetarisk rätt i några av kommunens skolor som ett av två måltidsalternativ varje dag till alla elever. För närvarande har tyvärr inte alla kökslokaler teknisk kapacitet att klara att hantera det utbudet i alla skolor. Men vi tillhandahåller vegetarisk servering vissa veckodagar i alla skolor kontinuerligt. Vi har också påbörjat ett utvecklingsarbete av matsedlarna och ser över råvaruval för att ytterligare bidra till klimatsmarta måltider framöver.

Skolmåltiderna är en värdefull resurs. Måltiderna i Älmhults kommuns skolverksamheter fyller flera funktioner. Måltiden ska kunna vara en stund på dagen att se fram emot, ge glädje, mättnad, energi och näring för att eleverna ska orka med hela skoldagen. Det är också en stund för social gemenskap. För att möjliggöra detta arbetar vi aktivt med helhetssyn i måltidssituationen. Måltidsmiljön ska vara trivsam och elever ska få tillräckligt med tid att äta i lugn och ro. Maten ska vara god och näringsriktig. Måltiderna ger alla skolelever, möjlighet till hälsosamma bra matvanor och det är viktigt i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja en sund inställning till mat. Denna grund är något som barn har med sig även längre fram i livet.

Med vänlig hälsning

Cecilia Blidö
Kostchef

Förslag
Publicerad:
Till toppen