Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Växjövägen i Liatorp

Hasigheten på Växjövägen i Liatorp är idag 40km/h, dessvärre uppleves det att endast ett fåtal bilar håller sig till den satta hasigheten. Växjövägen som går igenom ett bostadsområde används som en genomfarts led, även om väg 23 (utanför bostads området) finns precis utmed Växjövägen som ett tryggare och snabbare alternativ.

Växjövägen är en skolväg (väg till Liatorps förskola och skola) och ICA butiken ligger utmed vägen som gör att trafiken blir tung mest under hela dagen. Det är många cyklister och gångare utmed vägen som saknar cykelväg/gångavdelare eller farthinder och det känns väldigt otryggt eftersom många bilar kör för snabbt. Växjövägen är rak och bred vilket gör att många bilar inte håller sig till hasigheten. Mitt förslag är att sätta upp cykelväg /gångav-delare utmed vägen så att cyklister samt gångare känner sig tryggare, alternativt att ha farthinder utmed vägen för att sänka hasigheten. En hastighets mätning gjordes för två år sedan, men mätaren var endast igång under en kort tid. Hastigheten vad lägre under den tiden när mätaren var igång men endast där mätaren var placerad, ganska snart var hastigheten lika hög igen.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2016-10-11:

Vi tackar för dina synpunkter gällande Växjövägen i Liatorp. Det vi kommer göra är att hänga upp en trafikräknare som mäter antalet bilar över dygnet och dess hastighet. Därefter kan vi avgöra om någon åtgärd skall utföras och i så fall vilken typ.

Hanna Holm, gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen