Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utegym Diö

Jag har ett önskemål om ett utegym i Diö, liknande det i Eneryda. Ett förslag på placering är på den gamla grusplanen bredvid fotbollsplanen. Där borde det finnas en bra startpunkt med underlaget och möjligheter att dra in belysning från intilliggande cykelväg. Så kan utegymmet användas även vintertid.

Med vänlig hälsning Jenny

Tacksam för feedback på mitt förslag.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2020-04-28

Tack för ditt mail med förslag på utegym i Diö.

Just nu finns det inget budget utrymme till att bygga ett utegym i Diö. Men vi tar med oss ditt förslag för framtida planeringar. Utegymmet i Eneryda har föreningen byggt själva där de sökt bidrag hos oss.

Förslag
Publicerad:
Till toppen