Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Trygghet och säkerhet

Som daglig cyklist vill jag lämna ett förslag i förebyggande syfte. Jag känner en oro och otrygghet när jag cyklar till jobbet. Det gäller korsningen Södra ringvägenTerminalgatan. På Södra ringvägen kommer bilar i väldigt hög hastighet från viadukten. Dessutom pågår det intern och extern lastbilstrafik mellan IKEA DC Syd och Nord. Det finns en cykelbana och det är såklart viktigt att vara försiktig och uppmärksam.

Trots det har jag många gånger hållit på att bli påkörd. Jag tycker att det bör finnas farthinder innan "rondellen" från båda håll för att sänka hastigheten hos bilarna. Den rondell som finns där idag är inte bra eftersom bilister och cyklister genar över den och den fyller inte sin funktion. Som IKEAanställd vet jag med säkerhet att medarbetare på IKEA DC känner en oro över att en olycka ska ske med främst personbilar från viadukthåller som bränner igenom korsningen. Som invånare i Älmhults Kommun vill jag kunna känna mig trygg när jag cyklar till jobbet och min känsla är tyvärr att något allvarligt kommer att hända innan åtgärder sätts in. Det har kämpats med det här under flera år och jag har svårt att förstå att inget händer. Hoppas på gehör!

Se bifogad bild Pdf, 156.1 kB. (Pdf, 156.1 kB)

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2017-08-24:

Vi har fört diskussioner med IKEA under en tid för att få till en lösning i korsningen S.Ringvägen – Terminalgatan. Då stor del av trafiken utgörs på uppdrag av IKEA eller av IKEAs anställda har IKEA blivit tillfrågade om att betala en del av åtgärderna för att snabbare kunna få till en lösning. Detta har IKEA inte varit positiva till så de åtgärder som gjorts (förstärkt belysning, målning av cirkulationsplats, uppsättning av pollare samt förbättring av cykelvägen) har utförts och bekostats av kommunen.

Vidare har kommunen nu i sin budget att anlägga en ”riktig” cirkulationsplats, detta kan dock inte utföras nu eftersom S.Ringvägen är omledningsväg under tiden då Trafikverket bygger om bron över järnvägen. Om vädret tillåter och om Trafikverkets arbete håller tidplanen kommer anläggandet av cirkulationsplats utföras under senare delen av hösten. Om någon av dessa parametrar inte infaller som tänkt får arbetet utföras under 2018.

Farthinder kommer inte byggas då anläggandet av cirkulationsplats i sig kommer medföra att hastigheterna sänks.

Hanna Holm, gatuchef

Förslag
Publicerad:
Till toppen