Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Trafiksäkerhet på Radhusvägen

I Haganäsparken är det full aktivitet med bla den exploderande populariteten för Discgolf samt nybyggda hundrastgården Dock får det effekter för oss boende på Radhusvägen med väldigt mycket parkerade bilar och ökad trafik då det tom. är turism från andra regioner och länder som söker sig till Haganäsparken.Radhusvägen blir primär parkering för de flesta På gatan sker det nu ett större generationsskifte med väldigt många mindre barn som rör sig i området. I kombination med att det saknas trottoar på ena sidan och trafik med hemtjänst, genomfart från Elmiersv., alla parkerade bilar till discgolfen och generell trafik gör det otryggt Önskar att man ser över trafiksäkerheten på Radhusvägen, farthinder, trottoar på båda sidor eller annan åtgärd för att trygga miljön för boende och barn på gatan

Förslaget är skickat till Tekniska förvaltningen för handläggning.

Vi har i dagsläget inga planer på att göra åtgärder på Radhusvägen.

Vägen är primärt en villagata och hastighetsåtgärder gör vi främst där det finns många oskyddade trafikanter i omlopp exempelvis vid skolor eller centrumgator, att anlägga en trottoar är inte heller aktuellt då det är en relativt omfattande investering samt försvårar driften av gatan. Att bilar står parkerade på gatan som besöker Haganäsparken får accepteras under förutsättning att de inte parkerar i strid med trafikförordningen, i korsningar eller liknande.

Med vänliga hälsningar Emelie Lindholm, Gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen