Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Trafikljus

Jag tycker det är dags att börja använda trafikljusen som sattes upp när torget byggdes om 2012, förut så fick dom ju inte användas för Esplanaden var Trafik-verkets gata men nu är det snart ett år sedan som Haganäsleden invigdes och kommunen tog över Esplanaden så då borde det vara fritt fram att använda trafikljusen för det är ju bortkastade pengar att inte använda sådant som man kostat på en massa med pengar på.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2016-09-06

 

Tack för din synpunkt gällande trafiksignalerna vid torget. Trafiksignalerna vid torget sattes upp för att gynna busslinje 30, den så kallade snålskjutsen. Linje 30 kör numera en annan sträcka jämfört med då signalerna byggdes, det är därmed endast signalerna vi korsningen Södra Torggatan/Södra Esplanaden som används idag. Vi planerar just nu för ombyggnation av Norra Esplanaden, delar av Södra Esplanaden och framför kommunhuset, ett arbete som kommer komma igång våren 2017. I detta arbete kommer dessa signalers vara eller icke vara att ses över.

Med vänlig hälsning
Hanna Holm, gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen