Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen

Jag tycker att Älmhults kommun även behöver titta på ytterområdena så att det kan frigöras villor för ungdomar. Det finns enreprenörer som vill bygga bostadsrätter i Liatorp och där tycker jag att kommunen ska gå in och hjälpa till det finns många äldre som vill flytta till något mindre men inte flytta in till Älmhult utan vill bo kvar på orten. Det skulle kunna frigöra många hus för ungdomar. Det är inte lätt för unga att få låna pengar för att bygga hus i Tex. Liatorp.

Förslaget är skickat till planeringsenheten för handläggning.

Svar från planeringsenheten på kommunledningsförvaltningen 2019-05-10:

Hej Jörgen,

Tack för din synpunkt. Översiktsplanen från 2016 pekar visserligen ut byggbar mark i Liatorp men som du påpekar är problematiken större än så och handlar om ekonomi. Jag kommer lyfta din synpunkt uppåt och kommunen får be om att återkomma med svar senare om hur vi vill hjälpa till med byggnation i ytterområdena. Frågan diskuteras aktivt.

Med vänlig hälsning Anders Årman, samhällsplanerare

Förslag
Publicerad:
Till toppen