Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Snöröjning

Jag har bott i många olika kommuner i mitt liv. Vi flyttade till Älmhult för fem år sedan och redan första vintern reagerade vi på den dåliga snöröjningen. Snöröjningen i Älmhult är under all kritik. Vi är en cykelfamilj och försöker få våra barn att cykla till skolan och aktiviteter vilket ju är bra både motionsmässigt och miljömässigt.

Men nu är det svårt och rent av farligt. Flera gånger den här vintern har de kommit hem och haft ont pga att de trillat. Det är väl inte helt överraskande att det kommer snö under vintern? Nu i februrar är det milt på dagarna och fryser på nätterna vilket resulterar i stora spår på cykelvägarna. Jag gissar att jag har sett snöröjarna max fem gånger i Klöxhult under vintern. Var de är vet jag inte men det måste ju fungera att cykla/gå på cykelvägarna till skolan och våra jobb utan att vara rädda för att trilla och skada sig? Skärpning Älmhult!

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2018-02-15:

Vi tackar för dina synpunkter gällande vinterväghållningen i Älmhults kommun och tar med oss dem i vårt fortsatta arbete. Som kommentar har vi framförallt den senaste veckan haft ett väderläge som varit bekymmersamt med prognoser som ändrat sig från milt till kallt och från snö till uppehåll om vartannat. Det gör det svårt att göra bedömningar på vilken åtgärd som skall utföras och när. I efterhand kan man alltid ha en annan uppfattningen med då är förutsättningarna annorlunda än vad dem var vid beslutstillfället. Av din skrivning att döma är det inte bara senaste veckan du är missnöjd på utan vinterunderhållet i sin helhet, vi tar som sagt med oss detta i vårt fortsatta arbete, kanske måste de kriterier vi följer uppdateras så att en högre standard än dagens kan hållas?

Hanna Holm, gatuchef

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen