Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Parkering på södra krongatan

I dag fanns det 12 lediga platser på parkeringsplatsen på södra krongatan i går 18 platser ändå måste komunarbetare parkera på gatan utanför nr 7-9-11. På fastighet nr9 ska det renoveras det finns inte plats för snickare att parkera utanför utan måste parkera på trottoaren. Om era arbetare inte orkar använda sina friska ben den extra lilla biten får de väl skaffa rullstol.I dag fick snickaren cykla fast han är 70+

Förslaget är skickat till kommunledningsförvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2018-05-24:

De allmänna parkeringarna i kommunen är till för alla och Älmhults kommun har inte för avsikt att reservera parkeringarna på Södra Krongatan till kommun-anställda. Det vi däremot kan göra är att informera kommunanställda att i första hand välja att parkera på Södra Krongatans parkering. Hantverkare skall i första hand parkera på den fastighet som avses besökas, i andra hand nyttja de allmänna parkeringsplatser som finns och i tredje hand finns det möjlighet att ansöka om upplåtelse av offentlig plats under en viss tid men det är då förenat med olika krav och viss utmärkning beroende på var upplåtelsen avses gälla.

Hanna Holm, gatuchef

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen