Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ökad trafiksäkerhet Maskrosen

Det vore önskvärt med någon form av farthinder på Primulavägen strax innan kurvan vid Primulavägen 4 och 3 alt. Mellan Primulavägen 2 och 4. Förslagsvis en vägbula eller betongsugga. Inte sällan kör bilar i en allt för hög hastighet in på gatan där många barn är ute och leker.

Förslaget är skickat till teknisk förvaltning för handläggning.

Svar från teknisk förvaltning 2016-06-01​:

Tack för din synpunkt. Primulavägen är en återvändsgata som främst trafikeras av de boende på gatan och dess besökare. Mängden trafik är låg och gatans utformning inbjuder inte till några höga hastigheter. Vi har därmed inte skäl till att utforma vägbula eller placera ut betongsuggor. Det vi kan rekommendera är att prata med grannarna på gatan gällande de upplevda hastigheterna så ni som använder gatan får en gemensam syn på trafiken.

Hanna Holm, gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen