Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nedskräpning

Hej! På Gasellvägen 12 i Älmhult har vi en tomt som är obebyggd, den är skräpig ser inte bra ut, vi som bor i anslutning till denna tomt tycker inte att det ska se ut så.
Man kan väl åtminstone rensa upp och snygga. Vi skulle också vilja ha en helt försluten hundlatrin tunna cykelvägen bakom Gasellvägen 8, där finns en grön äldre modell nu men den är ej helt sluten. Förra sommaren problem med stora flugor.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2020-04-06:

Hej Mona-Lisa! Tomten som du hänvisar till är privatägd och kommunen kan således inte göra någon upprensning eller åtgärder på ytan. Alternativet är i så fall att du kontaktar miljö- och byggförvaltningen (mob@almhult.se) så kan de eventuellt driva det som ett tillsynsärende. Jag vidarebefordrar ditt mail angående soptunnorna till ansvarig. I och med utplaceringen av de nya hundlatrinerna så håller vi på att kolla över optimal placering av soptunnor/hundlatriner- vi tar med oss inputen!

Förslag
Publicerad:
Till toppen