Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Mer personal i kommunens små tillagningskök

Placera mer personal i kommunens små tillagningskök och öka kapaciteten där.

Kostenheten framför farhågor om att de vid hög personalfrånvaro får problem att leverera måltider till förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden. Deras lösning är att centrera medarbetare till verksamhetens kök i centrala Älmhult och stänga flera små tillagningskök i småorterna. Vårt förslag är att istället för att stänga tillagningskök, placera ytterligare medarbetare i de mindre köken och öka kapaciteten där. Att ha flera isolerade enheter kan trygga att kostenheten i ett ansträngt läge då kök tvingas stänga på grund av smitta, ändå har tillräckligt med kapacitet att klara av sitt uppdrag. Att under pandemin samla fler personer på samma arbetsplats tycks gå emot rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Förslaget är skickat till Kostenheten för handläggning.

Förslag
Publicerad:
Till toppen