Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ljungbyvägen

Upplever att flertalet av bilarna kör alldeles för fort på Ljungbyvägen, dvs respekterar ej hastigheten 40 km/h. Mitt förslag är att det görs en hastighetsmätning under en längre period för att få uppfattning om läget, därefter bygges det nödvändiga farthinder för att få ner hastigheten.

Förslaget är skickat till Teknisk förvaltning för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2017-06-19:

Vi har under januari 2015 utfört mätningar på Ljungbyvägen då var medelhastigheten under 40km/tim och 85-precentilen var 45km/tim. Detta är inte skäl för farthinder. Där finns heller inga övriga omständigheter som talar för att farthinder är skäligt.

Om din upplevelse är att hastigheten är högre kan du kontakta polisen som möjligen kan utföra hastighetskontroller på aktuell sträcka.

Hanna Holm, gatuchef

Förslag
Publicerad:
Till toppen