Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Konst i stadens centrum

Jag tycker att Älmhult borde satsa på konst i stadens centrum. Ta Nässjö som ett gott exempel där har etablerade konstnärer fått smycka väggar med vacker och spännande konst. I Växjö pryder lokala konstnärer elskåpen med sina bilder. Kulturen är en viktig del även i små städer
och jag tror att en ärlig satsning på konst skulle lyfta staden och göra den mer attraktiv.

Förslaget är skickat till kultur- och fritidsenheten för handläggning.

Svar 2020-01-19:

Tack för dina synpunkter och förslag på mer konst i stadens centrum. Av hävd tillämpar Älmhults kommun enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer. Detta gör kommunen för att ge alla kommuninvånare tillgång till kvalitativ samtidskonst. Senast resulterade tillämpandet av denna regel i tre konstverk på Elmeskolan 2017, däribland Eva Hildts välkomnande, signalgula Link och dessförinnan i David Svenssons tredelade konstverk Världens hem utmed Haganäsleden 2016. Flera av kommunens offentliga byggnader, däribland grundskolor och förskolor, har försetts med mycket uppskattade konstverk av professionella konstnärer. Även i själva stadsrummet har under årens lopp flera konstverk installerats.

Under de senaste åren har Älmhults kommun arbetat en hel del med temporära konstverk utförda av såväl lokala som regionala och nationellt etablerade konstnärer. ”Kulturnatta” har erbjudit gyllene tillfällen att lyfta våra fantastiska lokala konstnärer som exempelvis 2018 års Pop-Up galleri och ”Clay-happening” i nu rivna Evas gatukök och Texako-macken. Tillfälliga konsthändelser har erbjudits på olika platser runtom i kommunen, såsom i Pjätteryd och Haganässkogen, liksom i Stena-garagen i centrala Älmhult. Senast kunde kommuninvånarna ta del av Caroline Mårtenssons tillfälliga verk Fältnoteringar, stjärnsikt och Jonas Liveröds Allemansmonumentet i Bökhult, Södra Möckeln sommaren 2020.

Temporär och permanent konst kompletterar varandra och bidrar tillsammans till intressanta och spännande livsmiljöer. Konst och kultur är en viktig del och drivkraft i samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet. Ditt förslag om mer konst i stadens centrum ligger helt i linje med kommunens vilja att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människors trivsel och välmående står i fokus. Ambitionen är att skapa attraktiva, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer – miljöer som kittlar sinnena, lockar till samtal eller eftertanke, skänker välbefinnande och stolthet.

Helen Carlsson, Kulturstrateg och Arpine Minasyan, Stadsarkitekt

Förslag
Publicerad:
Till toppen