Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Koldioxidbudget i Älmhult

Anta en koldioxidbudget i Älmhult!

Infogar citat från https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/sveriges-koldioxidbudget-racker-fem-ar-hur-ser-det-ut-i-din-kommun/ i bifogad fil.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta del av forskningen i Klimatprofessor Johan Rockströms vinterprat: https://sverigesradio.se/avsnitt/1417244

Hör Gretas sommarprat: https://sverigesradio.se/avsnitt/1515988

Läs Exponential Roadmap: https://exponentialroadmap.org/wp-content/uploads/2020/03/ExponentialRoadmap_1.5.1_216x279_08_AW_Download_Singles_Small.pdf

 Förslaget är skickat till kommunledningsförvaltningen för handläggning.

Svar från kommunledningsförvaltningen:

Stort tack för ditt engagemang kring klimatfrågan! Vi står inför en enorm utmaning och vi behöver alla krafter för att lyckas. Och tack för intressanta länkar.
Frågan om koldioxidbudget har diskuterats i miljösammanhang i länet och Älmhult har i dagsläget inga planer på att anta en budget. Andra kommuner har i sina koldioxidbudgetar kommit fram till att det krävs en minskning på ca 16 % för att klara våra globala mål. Detta är en siffra som även vi förhåller oss till när vi analyserar miljöläget. Idag har vi en årlig minskning av klimatutsläpp i hela kommunen på endast ca 3%.
I kommunens miljöplan 2030 finns ett mål om att kommunorganisationen ska vara fossiloberoende 2025 och att kommunen som geografi ska vara det 2030. Målet att vara fossiloberoende 2030 är ett regionalt mål för Kronobergs län och det kommer att krävas väldigt mycket för att nå detta.
Målen gäller direkta koldioxidutsläpp från ex. energi och transporter, alltså inte indirekta utsläpp från konsumtion. Dock är de indirekta utsläppen något som vi också måste arbeta aktivt för att få ner men vi mäter dem inte.
Internt behöver vi fokusera på att ställa om fordonsflottan och se över fordonsorganisation. Energianvändningen i kommunens fastigheter kommer att vara fossiloberoende inom 2-3 år. Externt fokus är att främja hållbara resor genom ex. laddstolpar, ökad cykling samt att öka produktion av förnybar energi, främst från solceller.


Med vänlig hälsning
Cecilia Axelsson
Miljöstrateg

Förslag
Publicerad:
Till toppen