Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Klöxhults biltrafik på morgonen

Jag har numera barn på skolan i Klöxhult och har då fått känna av det trafikkaos och hets som råder framförallt innan kl 8 på morgonen. Jag är livrädd att det ska hända nåt allvarligt och det lär vara en tidsfråga innan någon blir påkörd. Vidare upplever jag att det finns alldeles för få parkeringsplatser och de som finns är dessutom väldigt smala. Jag har en bebis som åker i babyskydd och för att kunna få ut babyskyddet från bilen MÅSTE jag ha vissa parkeringsplatser annars är det inte möjligt att öppna upp dörren tillräckligt. Detta skapar en stress hos mig. Kanske det går att göra några parkerings-platser som familjeparkering? Det jag inte förstår är varför alla barn på skolan måste börja exakt samma tid? Om man bara sköt 10 min senare på nån årskulls start på dagen skulle det säkert göra skillnad. Kanske några kan börja 8, några 8.10 och några 8.20. Eller finns det nåt som hindrar detta? Det under-lättar ju inte heller att det finns 2 förskolor som närmsta granne till skolan. Jag anser att det måste ske en förändring här för att det inte ska ske allvarliga olyckor.

Förslaget är skickat till tekniska- och utbildningsförvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska- och utbildningsförvaltningen 2019-02-27:
Vi håller med dig om att trafiksituationen är viktig för att alla ska känna sig trygga när de ska till och från skolan. Till din fråga om parkeringsplatserna på skolan så har befintliga parkeringsrutor det standardmått som gäller. Om vi skulle göra några av parkeringarna större blir det totalt sett färre platser på den ytan som finns att tillgå vilket tyvärr inte är aktuellt.
När det gäller dina tankar om att barnen kan börja på olika tider så behöver skolan ha samma starttid på morgonen för att barnen som åker skolskjuts inte ska behöva vänta för länge på skolan före och efter skolan.
Detta är viktiga frågor och åter igen tack för att du delar med dig av dina idéer. Vi är måna om att få till en bra miljö utanför skolan och personal och rektorer på Klöxhultsskolan jobbar kontinuerligt med att uppmana föräldrar och övriga som kör utanför att följa trafikreglerna.

Johan Hesselman, drifttekniker och Anna Rix Grönvall, tf. grundskolechef

Förslag
Publicerad:
Till toppen