Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Inrätta en projekt controller funktion inom Älmhults Kommun.

Älmhult Kommun har haft och har stora problem med sina projekt på senare tid. Fördyrade projekt, utebliva bidrag från region, beslut på felaktiga/gamla beslutsunderlag mm. är några några problem som förekommit. De har blivit betydande ekonomiska överdrag i förhållande till projektbudgetarna, kanske mer än 100 miljoner sammanlagt (jag har inte dock exakta siffor). Men det har också varit problem med att man inte fått det man beställde fullt ut i projekten.

Område för tjänsten:
Alla projekt inom kommunen både byggprojekt, men även andra projekt inom olika verksamhetsområden, men med tonvikt för de projekt som har
störst budget, Projekten skall följas upp i projektens alla skeden:
1. Kravspecifikation
2. Planering
3. Uppköp
4. Noggrann uppföljning under projektens alla skeden.
5. Larma tydligt och omgående om avvikelser förekommer i arbetet och eller i projektbudgeten
6. Slutredovisning av projekten
7. Projektrevision, vad gick bra vad gick inte bra. Har vi fått den nytta vi
ville ha av projektet, i förhållande till pengar vi spenderat på projektet.
Vad kan vi lära oss som vi kan använda oss av i nästa projekt.


Lite high lights för tjänsten:
1. Besätts av person med bred erfarenhet av projektuppföljning eller liknande.
2. Men viktigast är en tjänsten besätts med en person med mycket stor portion av sunt förnuft och med stor pondus.
3. Inrättas så att avrapportering sker till kommunens högsta ledning, så
att största auktoritet fås.
4. Troligtvis kan tjänsten betala sig själv mer än väl, i och med de besparingar som görs i projekten i form av minimering av projektavvikelser.

Förslaget är skickat till kommunledningsförvaltningen för handläggning.

Svar från kommunledningsförvaltningen 2018-09-10:

I kommunens årsredovisningar, som du finner på Älmhults kommuns hemsida, framgår investeringsbudget, investeringsutfall och avvikelse mot investerings-budget per nämnd varje enskilt år. Totalt har kommunen inte överskridit investeringsbudget något enskilt år perioden 2015 - 2017.

Enligt kommunstyrelsens beslut 2017-12-05 § 206 ska investeringsuppföljning per projekt göras efter februari, april, augusti, oktober samt i årsbokslut efter december månad. Det innebär att du i delårsbokslut 2018 kommer att få möjlighet att ta del av den senaste investeringsprognosen (förväntat utfall) i förhållande till budget för 2018. Projektredovisning och uppföljning sker utifrån kommun-fullmäktiges fastställda styrsystem.

Jag kan glädja dig med att den projektuppföljning som sker i kommunen innehåller de delar som du lyfter upp och utförs av kvalificerad personal.

Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichefFörslag
Publicerad:
Till toppen