Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hund/Rastgård

Min familj och jag bo i Delary. I Mars 2019 köpte vi en hund. Och eftersom min man och jag är storstadsmänniskor,Berlin/Stockholm. Så är vi vana
med att det finns gott om hundgårdar,där man kan träffa andra hundar/hundägare. Och hundarna kan leka och ägarna kan socialisera sig med varandra. När vi träffar andra hundägare i Älmhult, så säger dom också att dom saknar en hundgård. Om Älmhults kommun kanske har en
tomt,som man kan ha en hundgård på. Så kan man sköta om den själv. Vi frågade brukshunds klubben,men det gick inte. Då ytorna är till för träning. Men även dom tycker att förslaget är bra.

Förslaget är skickat till Tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2019-08-15:

Hej Christine, vi håller just nu på att planera för anläggandet av en hundrastgård. Pengar finns avsatta och vi väntar just nu svar från Länsstyrelsen på om de godkänner den aktuella placeringen av hundrastgården. Så om vi inte stöter på några problem med tillstånd eller liknande så är målet att ha en hundrastgård på plats inom en snar framtid. Tack för att du hör av dig!

Med vänlig hälsning, Emelie Lindholm gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen