Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hastighet och ljudnivå på väg 600

Väg 600 mellan Fiskevägen och norrut måste få sänkt hastighet alternativ ljuddämpande asfalt/fartkameror. Bullernivån har ökat oerhört. Trafiken är tät och bullernivån hög. Asfalten är sliten och det är farligt att korsa vägen. Fler familjer med barn och ny byggnation på G norra vägen gör att det behövs en översyn av läget här. Många tunga transporter med hög hastighet. Måste gå att korsa vägen på säkert sätt. Vågar knappt cykla med barn på cykel o gångvägen. Risken för stor om de faller mot gatan att de hamnar ute på vägen. Det är också dålig avgränsning mot vägen. Gör gärna en bullermätning vid husen. Tack

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2019-06-10:

Hej Ann, tack för dina synpunkter. När det gäller väg 600 så är Älmhults kommun väghållare från Älmhults tätort och fram till infarten till Fiskevägen. Efter Fiskevägen och norrut är det Trafikverket som är väghållare och har rådighet över eventuella åtgärder.

Jag får därför be dig skicka dina synpunkter till Trafikverket. Här hittar du kontaktuppgifterna: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/ Länk till annan webbplats.

Med vänlig hälsning, Emelie Lindholm, gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen