Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hållbar utveckling blöjor,
potta och miljö

Idag är engångsblöjor vanligast och mest kända. De ger också otroligt stor miljöpåverkan jämfört med andra alternativ. Såväl i tillverkning som i sophantering. För heltidsanvändning i 2,5år blir det ca 40 007 500st engångsblöjor (källa ttp://blojfribebis.se/blojor/).

Den moderna tygblöjan har många fördelar. Barnet känner skillnad när det kommer kiss i blöjan och sannolikheten att det signalerar till föräldern om behov av blöjbyte är då större. Att kombinera tygblöja med Babypottning ger en ökad kommunikation mellan förälder och det lilla barnet som en del av ett lyhört föräldraskap. Boken ”bebis på pottan” ingår numera som kurslitteratur för studenter i urologi då det har visats skonsamt för såväl blåsa som tarm då bebisen tömmer bättre än i bara blöja. Färre urinvägsinfektioner och mindre ont i magen eftersom även gaser kommer ut på spädbarnet. Personligen har jag föredragit att slippa bajsblöjorna och istället erbjuda bebis grodställning över toaletten. Det är både lugnt och kravlöst och absolut ingen fråga om potträning före 18mån.
Tygblöja kan användas på heltid, bara hemma eller hur det passar familjen. Det viktiga är att för varje tygblöja som används blir det en plastengångs färre i soporna. Tänk vilken fantastiskt skillnad vi kan göra tillsammans!
Mitt förslag är att kommunen sprider kunskap om tygblöjor och Babypottning. Genom information på öppna förskolan och föräldrakursen ömsesidig respekt. Subventionerna inköp av tygblöjor det ger färre sopor att hantera.
Källor:
http://www.blojupproret.se
http://blojfribebis.se

Förslaget är skickat till utbildningsförvaltningen för handläggning.

Svar från utbildningsförvaltningen och utvecklingsenheten 2018-02-14:

Vi tar med oss din synpunkt till de föräldrastödsutbildare vi har i kommunen. Vi kommer under våren att gå över till att ha utbildning via ABC:s familjeprogram och handledarna utbildar sig under våren. En av våra utbildare arbetar även på öppna förskolan. Det finns verkligen många fördela med tygblöjor, speciellt när det gäller materialanvändning och kemikalier. Dessutom blir barn ofta blöjfria tidigare med tygblöjor.

Kommunen arbetar sedan 2017 med att göra våra förskolor kemikaliesmarta, läs mer på www.almhult.se/kemikaliesmartforskola Länk till annan webbplats.. Vi hade även en föreläsning för föräldrar i januari kring hur man kan bli mer Kemikalieklok i vardagen. Tyg-blöjor är självklart en del i detta. Vi har i nuläget inga planer på att subventionera inköp av tygblöjor till barnfamiljer, men ska självklart ha detta i åtanken när vi tar fram metoder för att underlätta hållbara livsstilar.

Cecilia Axelsson, miljöstrateg utvecklingsenheten
Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen