Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Grusvägen mellan Paradiset och Norregård.

Jag önskar att grusvägen som går från nya skolan som byggs i Paradiset bort till nya kyrkogården (Norregård) asfalteras och blir belyst. Denna sträcka på uppskattningsvis 400 meter skulle knyta ihop områdena på ett utomordentligt sätt. De barn som bor i Paradiset, Västra Bökhult m.m och som går på Klöxhultsskolan skulle få en mycket säkrare skolväg, där de slipper korsa stora vägar. I dagsläget cyklar barnen genom Norregård och korsar många tvärgator med dålig uppsikt. Detta skulle uppmuntra fler att ta cykeln till skola, förskola och jobb.

Likaså skulle det bli ett fint och säkert promenadstråk för äldre som vill besöka nya kyrkogården och dess vackra omgivningar.

Svar: Jag håller med om dina tankar och vi har internt också definierat denna grusväg som en viktig länk mellan områden.

Den kommer troligtvis bara bli än viktigare i takt med att bebyggelsen ökar i Västra Bökhult och i samband med att den nya skolan öppnar.

Vår ambition som steg 1 är att röja slänterna på sly, detta gör att stigen börjar kännas överväxt och otrygg. Att hålla omgivningen öppen förenklar även arbetet när vi på sikt vill sätta belysning.

Vi vill även förbättra beläggningen på grusvägen och lägga på en finare fraktion grus som gör den cykelvänlig (i stil med den gruscykelväg som löper genom Paradiset).

Belysningen kommer troligen på sikt att bli aktuellt, det finns dock inga pengar avsatta just nu men jag tar med mig detta i kommande arbete.

Tack för att ni hör av er.

Med vänlig hälsning,

Emelie Lindholm
Gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen