Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

"Grisplacering"

Hej! Cykelvägen från Poppelstigen mot Rönngatan har fått ny asfalt, jättebra. Efter att detta har skett har en s.k. gris placerats mellan min fastighet, Poppesltigen 2, och Poppelstigen 1. Jag förutsätter att anledningen till denna placering är att se till att bilar inte körs på gång/cykelstigen. Under mina 29 år, som jag bott här, har jag aldrig sett någon obehörig bil köra på gångstigen. De fordon som kör på vägen är sop- och snöröjning och fordon i samband med skogsbruket. Jag tror att grisen kommer att försvåra för dessa fordon vilket kanske kommer att innebära sämre väghållning.
Snälla, ta bort grisen!

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2019-10-16:

Hej Staffan!

Mycket riktigt står ”Grisen” utplacerad för att hindra obehörig trafik. Dessa flyttas undan för att möjliggöra sopning och snöröjning under vintern. För att sedan flyttas tillbaks efter vårstädningen. Anledningen är att göra gång och cykelbanor så säkra som möjligt för oskyddade trafikanter.

Med vänlig hälsning, Ted Marthell, arbetsledare gata/park

Förslag
Publicerad:
Till toppen