Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gång- och cykelväg Delary-Göteryd

Hej,

Väg 120 byggs om i anknytning till Ryfors skola och det går otroligt mycket tung trafik på den vägen. Att inte göra en gång/cykelväg där för att knyta samman byarna Delary/Ryfors/Ramnäs/Göteryd sticker enormt i ögonen. Prion Diö-Älmhult är helt fel.

Och nu ska gatulysen släckas på landsbygden. Jag skakar bara på huvudet och blir uppgiven. Inte ens det kan ni ge oss som vågar oss ut och gå på den vägen på kvällarna.

Släck istället onödig gatubelysning till exempel i södra delen av Älmhult, runt Elme Spreader och IKEA Industry. Vad finns det för mening skattebetalare ska betala för den belysningen nätterna igenom?

Mitt förslag är att släcka samtlig belysning i hela kommunen mellan kl 00.00-05.00 måndag-torsdag. Jag ser faktiskt ingen anledning till varför det ska vara tänt då

Hej,

När det gäller gång- och cykelväg Delary-Göteryd så har detta kostnadsberäknats.

Etapp 1 alltså mellan Hallarydsvägen och den enskilda vägen som leder till skolan kommer att byggas i höst, detta kostar 1 500 000 kr.

Etapp 2 , alltså fortsättningen mellan Ryfors skola och Göteryd har beräknats till att kosta 16,3 miljoner kronor. Det kan låta oerhört mycket men när vi bygger gång- och cykelvägar så måste vi bygga dessa efter konstens regler för att våra driftsfordon ska kunna färdas på dessa.

Denna kostnad har inte ansetts motiverad med hänsyn till de antalet personer som antas använda denna.

Belysningen ska släckas längst väg 120 eftersom vi inte har för avsikt att lysa upp enbart körbanor, inriktningen är istället att belysa platser där det är troligt att det ofta befinner sig oskyddade trafikanter på vägarna eller i konfliktytor mellan bilar och oskyddade trafikanter, till exempel korsningspunkter.

Vi kommer inte att släcka samtlig belysningen helt på natten men vi har ett projekt som är i linje med ditt förslag, de nya LED lampor som vi köper in köps med automatisk nattsänkning viket innebär att de dimmar ner till 50 % effekt på natten, då färre människor uppehåller sig på vägarna.

Med vänlig hälsning,

Emelie Lindholm
Gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen