Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fritids under sommaren

Hej!
Hämtade idag min dotter på Gemöskolans fritids. Det är 30 grader varmt och de leker på en asfaltsgård. En i personalen berättar att de på grund av bevattningsförbudet som nu råder så får barnen inte ha den lilla poolen kvar som de tidigare haft. Ingen dispens medges. Samtidigt är fritids på en av kommunens andra skolor på ett två veckor långt läger i Bökhult med fri tillgång till bad i sjön och andra roliga
aktiviteter.
Mitt förslag är att alla barn i Älmhults kommun borde ha liknande förutsättningar på fritids och i skolan så långt det är möjligt. Man skulle exempelvis kunna ha motsvarande lägerverksamhet på fler platser, Möckelns badplats tex.
Men för att lösa den situation vi har i år med mycket varmt och en asfaltsgård så borde en liten pool att svalka sig i kunna vara rimligt att ge dispens för.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2019-06-26:

Hej Hanna! Jag pratade med Gemöskolan tidigare idag och frågan som ställdes då var om barnen får springa i vattenspridare. Vi har sagt nej till det och anser inte att vi kan meddela ett sånt undantag. Däremot har vi i vårt bevattningsförbud undantag om att det är ok att fylla en mindre barnpool på max 500 liter vatten, så barnpool är ok för vår del.

Vi har även pratat med Liljebackens förskola idag och de berättade att de inte får ha någon barnpool i sin verksamhet. Vem som har bestämt det vet jag inte.

Med vänlig hälsning, Helena Ahlberg VA-ingenjör

Svar från utbildningsförvaltningen 2019-07-08:

Hej Hanna!

Tack för ditt förslag och dina synpunkter.

Även barnen som vistas på fritids på Gemöskolan har haft möjlighet till lägervistelse och bad, dock inte så länge som två veckor. Vi tar med oss din synpunkt om att ge liknande förutsättningar till de andra fritidshemmen i den kommande planeringen av nästa års sommarverksamhet.

För att ett bevattningsförbud ska få avsedd effekt bör det följas i så hög utsträckning som möjligt, det är även viktigt att vi lär våra barn att hushålla med vattnet och pratar med dem om varför vi har bevattningsförbud.


Med vänlig hälsning
Anna Rix Grönvall
Tf grundskolechef


Förslag
Publicerad:
Till toppen