Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förlängning av cykelväg från Paradiset

Hej, vi efterfrågar att cykelvägen från Paradiset till Bökhults camping förlängs till Hökhult. Det flyttar in fler och fler barnfamiljer och det är mycket obehagligt att som barn/ungdom, men även vuxen att cykla på landsvägen särkilt när två bilar möts. Det är en direkt trafikfara för våra barn/ungdomar att cykla till skolan och aktiviteter, men vi vill ändå stimulera våra barn att röra på sig och inte bli skjutsade överallt.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.


Hej! Vi har också identifierat behovet av en cykelväg på platsen och planerat in att anlägga en cykelväg här.

Det är Trafikverket som är väghållare på sträckan men vi har dialog med Trafikverket om detta med syfte att tillsammans bygga denna cykelväg.

I vår plan ligger denna inplanerad för byggnation år 2025 men det kan komma att flyttas framåt eller bakåt i tid framförallt beroende på Trafikverket.

Med vänlig hälsning

Emelie Lindholm
Gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen