Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förlängning av cykelvägen Elme-tunneln riktning Växjövägen

Vår familj cyklar mycket och en av de platser som är väldigt otäck att röra sig på är sträckan mellan cykelvägens slut efter elmetunneln och vägen upp mot växjövägen. All trafik, cyklar och mycket tung lastbilstrafik trängs ihop och behöver samsas på en smal vägsträcka.

Kommer man från Växjövägen så måste man dessutom korsa vägen precis innan tunneln vilket är väldigt otäckt med tanke på att både lastbilar och bilar ofta håller hög hastighet upp från tunneln samtidigt som sikten är dålig. Som oskyddad cykel/ gångtrafikant blir du stående på ett riskabelt ställe nästan ute i vägbanan medan du väntar på fri överfart. Alla bilar som kör i västlig riktning under kvällstid kommer dessutom att ha solen som bländar vilket gör både över-farten och att cykla längs med vägens norra sida till en ganska otäck upplevelse både för barn och vuxna. Mitt förslag är att trottoaren på Elmevägens södra sida breddas och görs om till kombinerad cykel/gångbana. Det skulle skapa en säker och naturlig koppling mellan befintliga cykelvägen under Elmetunneln och cykel-vägen utmed Växjövägen. Dessutom minimerar man gång och cykeltrafik vid det riskabla övergångsstället. Se bild Pdf, 267.5 kB. (Pdf, 267.5 kB)

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Ärendet är inte längre aktuellt. Använd gärna vår e-tjänst Länk till annan webbplats. för att lämna nytt förslag eller synpunkt.

Förslag
Publicerad:
Till toppen