Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förbättringsförslag utemiljö

1.Sätta belysning på Kärringträtans vägg Home of Home.

2.Muddra viken vid småbåtshamnen och ev hårdgöra ytor i vattnets närhet så ytorna kan användas för rekreation.


För ändamålet kan kanske massor typ sten från andra byggen i byn användas.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad:
Till toppen