Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Felaktig vägtrafikskyltning vid Haganäsleden?

Haganäsparkens elljusspår har en korsning med Haganäsleden vid en rondell i höjd med Friskis och Svettis lokal, se bilaga.

Här har kommunen satt upp två vägskyltar, Påbjuden gångbana, och som riktar sig till användarna av spåret. Däremot finns ingen skyltning som upplyser bilisterna på Haganäsleden därom. Vid platsen är en upphöjd mittrefug delad och det tyder på att platsen är tänkt som ett övergångsställe. Då borde ju där finnas adekvat skyltning, dvs Övergångsställe gående, som upplyser både bilister och fotgängare. Dagens skyltning anser jag utgöra en olycksrisk, då den kan invagga fotgängare i falsk säkerhet och skapa osäkerhet i trafiken. Skyltarna bör tas ned och med föreslagen skyltning så borde de även vara obehövliga.

Se bifogad bilaga

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2017-02-03:

Övergången är inte byggd som ett övergångsställe utan endast som en övergång, alltså en lämplig plats att passera. Om påbjuden gångbana därmed skall skyltas eller inte kommer vi se över.

Hanna Holm, gatuchef

Förslag
Publicerad:
Till toppen