Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Farthinder på Danska vägen

På Danska vägen är hastigheten 40km/h, och den hålls nästan aldrig. Allt för ofta ligger det döda kaniner och igelkottar på vägen och vi som bor här är oroliga för att barn och andra djur kan komma till skada. Förslagsvis är ett farthinder som hindrar människor från att köra så fort på denna långa raksträcka mitt i centrum.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2018-06-26:

Vi tackar för dina synpunkter gällande Danska vägen. Det vi kommer göra är att hänga upp en trafikräknare som mäter antalet bilar över dygnet och dess hastighet. Därefter kan vi avgöra om någon åtgärd skall utföras och i så fall vilken typ.
Emelie Lindholm, gatuingenjörFörslag
Publicerad:
Till toppen