Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Färgbilder Elmevägen

Hastigheten på Elmevägen är idag 40km/h dock är det få bilister som håller detta. Det kör många lastbilar som maxar hastigheten genom gotthardstunneln samt firmabilar som har otroligt bråttom. Många fordon håller hög hastighet förbi hela Stena området trots en tunnel och sväng saktar dem inte ner förens de kommer till korsningen mot växjövägen. Det finns flertalet barnfamiljer samt djur i området. Ett farthinder där
cykelbanan går över vägen kanske är lämpligt eller någon annan typ av hastighets reducerande bygge. Det har gjorts mätningar tidigare med förare har en förmåga att köra extra försiktigt just då.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2018-06-26:

För att kunna avgöra om en hastighetsdämpande åtgärd ska utföras på en aktuell väg utgår vi alltid från resultatet av trafikräkningen som visar antalet bilar per dygn samt dess hastighet. De senaste mätningarna som gjordes på den aktuella gatan visar på en genomsnittshastighet av 44 km/h på passerande fordon. Detta har vi ansett inte motiverar hastighetsdämpande anläggningar. 

Emelie Lindholm, gatuingenjör

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen