Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ek på Vitsippans förskola

Vi har en dotter på Vitsippans förskola och önskar att ni gör något åt alla ekollon på förskolans utegårdar. Vi har i veckans varit på akuten, eftersom att hon svalt ett. Vi anser att det är ett för stort ansvar för förskolans pedagoger att ständigt behöva ha koll på alla dessa ekollon som är i lagom storlek för att stoppas i munnen, och därför kunna orsak problem så som kvävning och förstoppning.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2017-10-18

Tack för inlämnade synpunkter. Tekniska förvaltningen kommer att diskutera frågan vidare med utbildningsförvaltningen samt vår skogsansvarige, då flertalet av träden på tomten är skyddade och därmed inte får tas ner.

Catarina Håkansson, tekniska förvaltningen

Förslag
Publicerad:
Till toppen