Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelväg mellan Delary-Älmhult.

Hej! Mitt medborgarförslag är att ni ska bygga cykelväg mellan Delary och Älmhult . Nu Kommer en affär i det nya området nordväst det blir den första valet från den här sidan av Älmhult. Jag kan inte ta mig fram på grusväg och frågar varför det är diskriminering av folk utanför Älmhults tätort.

Hej!

Tack för ditt förslag.

Gällande planeringen av cykelvägar längs med Trafikverkets vägar (alla vägar utanför orterna) sker den i samverkan med Trafikverket och Region Kronoberg. I prioriteringarna som sker av nya cykelvägar bedöms alltid kostnaden i förhållande till den samhällsnytta som skapas. När det gäller cykelvägar är samhällsnyttan starkt beroende av hur många människor som bedöms använda-cykelvägen ifråga. Just nu har cykelväg mellan Delary och Älmhult inte bedömts som försvarbar att genomföra utifrån en hög kostnad och ett begränsat antal människor som förväntas använda den. Denna prioritering kan komma att ändras i framtiden utifrån ändrade förhållanden vilket innebär att det kan komma en cykelväg till stånd längs denna sträcka senare men som sagt, just nu är den inte med på listan över åtgärder som ska genomföras de närmaste åren.

Med vänlig hälsning

Paul Robertsson, Samhällsbyggnadschef

Förslag
Publicerad:
Till toppen