Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelväg Diö Råshult

Angående cykelvägen Råshult-Diö:

Från Linnés Råshult in till Diö går det en grusväg som anses vara den cykelväg som ska användas för att ta sig in till Diö med cykel både i vardagen men nu även för sommarlovslediga barn. Problemet är att det är lastbilar i skytteltrafik på denna smala grusväg. Det känns inte säkert för barnen att ta sig på en väg, som ändå vad jag förstår anses utifrån kommunens perspektiv tjänstgöra som rekommenderad cykelväg när man ska ta sig mellan Älmhult/Råshult och Diö.

Det är även stor cykelpendling till vardags mellan Älmhult och Diö, vilket ju också skulle behöva prioriteras för cykelväg (den tre km längre grusvägen om Sällhult är svår att använda till den pendling som sker varje dag) för att inte riskera att det ska ske olyckor innan man tar tag i det.

Hej!

Tack för att du kontaktar oss.

Det finns planer på en cykelväg mellan Älmhult och Diö. Exakt inom vilken tidsperiod är lite svårt att svara på då det handlar om ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket. De första dokumenten om avsiktsförklaring är påskrivna och vi för en dialog. Inom fem år finns det förhoppningsvis en separat cykelväg utmed väg 600 mellan Älmhult och Diö.

Angående grusvägen du pratar om så är den en enskild väg där kommunen inte är väghållare. Om jag minns rätt är den inte särskilt bred så det känns säkert otryggt att cykla där när det kommer bilar och tung trafik. Jag skulle inte kalla den för cykelväg. På landsbygden har kommunen i dagsläget få cykelvägar utan cykling sker i så kallad blandtrafik. Det finns inga planer på att göra någon åtgärd i dagsläget.


Med vänlig hälsning Elinor Johansson, Utredningsingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen