Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelväg

Förslag cykelväg:
Läst att kommunen frågat efter förslag gällande cykeltrafik. Samt att endast 500 m tillkommer per år. På Växjövägen i Liatorp kan min 500 m byggas billigt och enkelt. Avgränsa del av den breda vägbanan från branschorganisationen till Virdavägen till cykelväg.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2020-08-26.

Hej Thomas,

Tack för ditt förslag.

Kommunen har under sommaren diskuterat frågan tillsammans med Liatorps samhällsförening. I nuläget är det inte aktuellt med en cykelväg enligt ditt förslag på sträckan. Däremot kommer det att målas en kantlinje utmed Växjövägen, från Bykrogen till Virdavägen. Detta blir på den sidan av vägen där gatubelysningen finns och görs för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Exakt när detta kommer att genomföras kan jag inte säga dig i nuläget, förhoppningsvis sker det under hösten men senast under våren 2021.

Med vänlig hälsning

Elinor Johansson
Gatuingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen