Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

cykeloch gångbana över järnvägsviadukten mellan Bäckgatan och Esplanaden

Jag cyklar varje dag över viadukten på väg till mitt arbete och upplever ofta att det är svårt att möta andra cyklister och gående. Blir mycket slalomcykling. Så därför har jag förslaget att det blir enkelriktat så man endast får cykla på högra cykel-banan och gärna med markering för cyklister och gående.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Teckniska förvaltningens svar 2018-04-23:

Tack för din synpunkt angående järnvägsviadukten mellan Bäckgatan och Esplanaden. På denna sträcka är det Trafikverket som är väghållare och fattar beslut kring dess utformning. Jag skickar vidare dina synpunkter till Trafikverket och ber dem återkoppla till dig.

Emelie Lindholm, gatuingenjör

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen