Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelbanor på Esplanaden

Hur kan dessa cykelbanor i och genom centrum vara så undermåligt markerade?

1. Om dessa nu skall vara "enkelriktade" bör det framgå tydligt under hela sträckningen.

- Vid samtliga övergångsställen och gärna tätare med markering om tilltänkt riktning.

2. Tydligare markering mellan trottoar och cykelbana.

- Kanske TOM avvikande färg på cykelbanan som i tex i flera städer.

Hej!

Tack för dina synpunkter och konkreta förslag.

Vi tar med oss dessa tankar vid till kommande åtgärder i centrum

Med vänlig hälsning

Elinor Johansson
Utredningsingenjör

Förslag
Publicerad:
Till toppen