Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bättre belysning och bevakning runt stationen

Det sker väldigt många cykelstölder, bl.a. rejäla lås som blir uppklippa på dygnets alla timmar i närheten av stations-området i Älmhult. Det har även det senaste året varit anmärkningsvärt många bilar som fått sina rutor krossade på den västra parkeringen utmed spårområdet.

Cykelställen utmed västra spårområdet är bra och medger till låsning i stället. Dock saknas det belysning vilket kommer att innebära att cykelstölderna kan utföras mer eller mindra osett. Mitt förslag är att tillskapa bättre belysning utmed den röda lagerbyggnaden med tillhörande cykelställ och om man kan överväga någon form av bevakning på området med tanke på alla stölder och skade-görelser? Ytorna idag känns inte trygga då de är mörka och besöks frekvent av personer som utför ovanstående.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2018-09-26:

När det gäller området framför den röda lagerbyggnaden så finns det planer på att göra större förändringar av ytan och vi har därför avvaktat med att göra ytterligare investeringar på platsen. Men skulle dessa planer visa sig dra ut på tiden så kommer vi lägga en beställning på ytterligare belysning för att motverka stölder och skadegörelse. 

Emelie Lindholm, gatuingenjör

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen