Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgift för förskoleplats.

Avgiften för en förskoleplats ska enlig skolverket vara skälig.
Föräldralediga och arbetslösa har idag en lägre taxa men vid "vård av allvarligt sjukt barn" betalar man enligt den höga avgiften 3% av den totala bruttoinkomsten med ett maxtak på 1382:-

Av intresse är att en person som tänkt vara föräldraledig men istället får er-sättning för "vård av allvarligt sjukt barn" endast får 80% av sin SGI grundande föräldrapenning. Detta gör att de föräldrar som vårdar ett allvarligt sjukt barn har en lägre inkomst än föräldralediga och arbetslösa, är det då skäligt att ta ut mer i avgift? Jag ber er vänligt men bestämt att se över detta omgående, gärna vid kommunfullmäktigesammanträdet den 26/2. Mitt förslag är följande. Maxtaxan för förskoleavgiften bör vara 1,5% av bruttoinkomsten eller maxbeloppet 691:- man bör även få möjlighet att lämna syskon mer än 15h/veckan om man med giltigt intyg kan styrka att man får ersättning från försäkringskassan i form av allvarligt sjukt barn. För att få ersättning för allvarligt sjukt barn gäller nedan
" Barnet misstänkts lida av en sjukdomsom är förenad men ett påtagligt hot mot barnets liv. Barnet har diagnotiserats med en sjukdomsom är förenad med ett påtagligt hot mot barnets liv. Barnet har lidit av en sådan sjukdom som är förenad med ett påtagligt hot mot barnets liv och barnets hälsotillstånd under eftervård-stiden är allvarligt påverkat" Denna information kan man läsa på FK blankett 7436 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/6a3422eedac94a53a0dd50aebc1ec73a/
FK7436_006_F_001.pdf?
MOD=AJPERES&CVID=&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE
som är de läkarintyg som gäller vid "Vård av allvarligt sjukt barn"
Bifogar lite länkar för att styrka mitt förslag.
https://www.skolverket.se/skolformer/kartaoverutbildningssystemet/
forskola/avgifter1.190559
Avgiften bör vara skälig.
http://www.almhult.se/download/18.1037154015e84c1a2b35ab11/1515493610444/Regler%20f%C3%B6rskola%20pedagogisk%20omsorg%20och%20fritidshem%2020170907.pdf
Beräkning av avgift

Förslaget är skickat till utbildningsförvaltningen för handläggning.

Svar från utbildningsförvaltningen 2018-02-20:

Regler och rutiner för förskolan tas det beslut om i utbildningsnämnden. Det tas inte i kommunfullmäktige. Det finns redan idag i våra rutiner möjlighet för individuella bedömningar vid behov vilket gör att ändring av maxtaxan inte är aktuell. Det finns också möjlighet att lämna mer än 15h/vecka. För att diskutera ett särskilt behov kan man främst kontakta förskolechefen på förskolan. Det går också bra att kontakta handläggaren på utbildningsförvaltningen eller mig, verksamhetschef för förskolan. 

Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola

 

Förslag
Publicerad:
Till toppen