Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Attraktivare gång- och cykelväg i Liatorp

Växjövägens fortsättning norr om Virdavägen är en flitigt nyttjad promenad och cykelväg. Trevligt och bra. Numera även med förbjuden genomfart för motorfordon. Även det bra. Om antingen kommunen eller boende utmed vägen gjorde mindre röjningsarbete utmed vägen på västra sidan så skulle attraktion förstärkas, viss vattenutsikt mot naturområde Gölen skulle skapas, samt på vissa sträckor skulle även vägen få mer luft och sol, bra för alla.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad:
Till toppen