Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Återuppbygg farthindret på norregårdsgatan.

För något år sedan gjordes en nyasfaltering av norregårdsgatan uppe i Norregård. Men efter att detta var klart så var plötsligt farthindret utplånat?

Detta var ett mycket viktigt farthinder då det är ett dagis samt en dagmamma som driver sin verksamhet i närheten. Samt att det är mycket barn och ungdomar som rör sig utmed cykelbanan och vägen under hela dagen dock lite mer vid vissa tider på dygnet (07.30.08.00 och 16.0017.30) hela majtorp, paradiset och Norregård är länkade med klöxhultskolan, så farthindret bör komma . upp igen för allas säkerhet.

Svar från tekniska förvaltningen 2017-01-19

Då det asfalterades på Norregårdsgatan anslöt man mot farthindret och därmed blev höjdskillnaden mellan gata och farthinder mindre än tidigare. Vi kommer se över detta och om åtgärd bedöms behövlig kommer den utföras vår/sommar 2017.

Hanna Holm, gatuchef

Förslag
Publicerad:
Till toppen