Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.

Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym.

Inkomna förslag och våra svar på dem publiceras på vår webbsida. Om det behövs, redigerar vi i det som publiceras för att inte visa sekretessbelagda uppgifter. Inkomna synpunkter och felanmälningar lämnas vidare till ansvarig verksamhet för eventuell åtgärd.

Om du har valt att lämna kontaktuppgifter får du ett svar tillbaka med information om hur ditt ärende har hanterats.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. E-tjänsten för Förslag och synpunkter ska inte heller användas till felanmälan. Vill du tipsa oss om fel och brister gör du det enklast via vår felanmälan.

Tänk på att dina förslag och synpunkter i regel registreras och betraktas som allmän handling Länk till annan webbplats..

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Förslaget skickas då snabbt till rätt förvaltning och vidarebefordras till ansvarig handläggare.

Om förslaget eller synpunkten är lite mer komplicerat är det i vissa fall enklare om du ringer eller bokar en tid för besök, så att du kan diskutera ditt förslag med en handläggare eller annan person på kommunen.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. Synpunkter och förslag ska inte heller användas till felanmälan.

Ytterligare ett sätt att lämna förslag är att kontakta en politiker. Fördelen med att få stöd av en förtroendevald politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en politiker

Synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamhet

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel inom någon av socialförvaltningens verksamheter är du välkommen att kontakta oss via vårt system för hantering av synpunkter och klagomål.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det här. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningens verksamhet

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Läs mer om hur du kontaktar oss med synpunkter eller ett klagomål

Inkomna förslag

Här nedan kan du ta del av förslag som har inkommit.


 • Solceller på kommunens byggnader.


  Läste för ett tag sedan i Smålandsposten om hur Älmhult har som mål att minimera invånarnas utsläpp av co2 och förbättra hållbarhet.En lösning på detta skulle kunna vara att bygga solceller på alla kommunens offentliga byggnader där det är lämpligt (kommunhuset, skolor, vårdcentraler...). Har sett att det finns några solceller på Haganässkolan och Internationella skolan, vilket jag tycker är ett steg i rätt riktning, dock tycker jag att det kan byggas ut fler.Ett steg längre skulle dessutom kunna vara att samarbeta med / ställa krav på privata företag. Tänk på vad många solceller som skulle kunna byggas på taket till ikea DC.
  Svar: Hej och tack för ditt förslag!Kommunen arbetar kontinuerligt med att installera solceller på egna fastigheter vid ny- och ombyggnation. Vi har idag solceller på Elmeskolan, Haganässkolan, Ryfors skola, Liljebackens förskola, nya Paradisskolan. Nästa yta kommer att vara på Linnéskolan. I takt med nya tak och ombyggnationer ser vi över lämpliga tak.Vi arbetar även kontinuerligt med att informera och sprida kunskap om solceller till villaägare, företag och bostadsrättsföreningar. Kommunen kan inte ställa krav att externa aktörer ska installera solceller, men vi arbetar med samverkan och uppmuntran.Här kan du läsa mer om producerad solenergi i Älmhult, https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/miljoochklimatarbete/energiochklimatradgivning/produceradinegensolel/solenergiialmhult.4.1037154015e84c1a2b35eef8.html Länk till annan webbplats.Energiproduktionen från solen ökar i snabb takt och vi hoppas att det fortsätter så!Med vänliga hälsningar Cecilia Axelsson Miljöstrateg

  Läs mer
 • Rastplats väg 23 Älmhult-Liatorp


  När är det tänkt att rastplatsen längs väg 23 ska byggas klart?Efter ombyggnationen av väg 23 togs bänkar och papperskorgar bort vid denna rastplats som ligger mellan Älmhult och Liatorp, vilket gör att folk som stannar där inte har någonstans att sitta. Jag har sett att många av dom som stannar där har med mat eller dricka och eftersom papperskorgar är borttagna så kastas skräp direkt på marken istället.Jag tycker i alla fall att vid en rastplats borde det finnas sittplatser och möjlighet att kasta skräp på annan plats än i naturen.Hej!Tack för ditt förslag.Jag är lite osäker på exakt vilken rastplats du menar.Om det handlar om en rastplats utmed nya väg 23 så är det Trafikverket som ansvarar för denna.Gäller det istället rastplatsen inne i Diö, gamla väg 23, så pågår det en utredning kring hur den ska vara utformad i framtiden.Med vänlig hälsningElinor Johansson, Utredningsingenjör

  Läs mer
 • Grillplatser vid lekplats


  Hej. Vi är många som flitigt använder den nya lekplatsen i västra bökhult. Både barnfamiljer som leker och motionärer som samlas där för motion i spåren samt de som vill promenera. Det förekommer även barnkalas och när man under detta pandemi år varit ute extra mycket så har det verkligen saknats grillplatser i anslutning till lekplatsen. Två lite enklare grillplatser hade verkligen behöver i detta område. Även vintertid används området flitigt. Detta är något jag och fler med mig hade sett att ni satsar på.Svar: Det finns inga resurser i dagsläget men tar med det till kommande planeringar framöver.Med vänliga hälsningarIngela Thulander Parkförvaltare

  Läs mer
 • Simhallens avgifter


  Hej,Vi är flera barnfamiljer som tycker att tillgång till simhallen är för dyrt. Vi tycker kommunen borde inte ta någon avgift alls för barn. För att främja barnens hälsosamma livsvannor, för att underlätta fysisk aktivitet, för att möjliggöra att även barn från familjer som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser ska kunna simma och bada.Alternativt att införa en flergångs biljett utan förfallodatum, utöver periodbiljetten.T.ex: 100 kr för 10 bad.I förhoppning att det införsHej,Tack för ditt förslag!Priserna i simhallen är ett politiskt beslut som bland annat grundar sig på en jämförelse med hur det ser ut på likvärdiga nyrenoverade anläggningar runt om i landet.Med vänlig hälsningLinda Lörincz, badchef/fritidssamordnare

  Läs mer
 • Förslag på cykelvägar i kommunen


  Jag skulle vilja att det byggdes en cykelväg mellan Liatorp och Ugnhult. Detta för att underlätta för alla oss som bor i och kring Liatorp att ta oss mellan våra bostäder, badplatser samt Liatorp. Detta tror jag skulle främja och även göra Liatorp och landsbyggd mer attraktiv. Vi som redan bor här skulle på ett miljövänligt och säkert sätt även kunna cykla hela vägen till Diö och tågstationen. Med hopp om att även få en cykleväg mellan Diö och Älmhult som främjar både bofasta och turism på ett miljövänligt sätt!Hej,Tack för att du kontaktar oss!Vi är just nu i dialog med Trafikverket angående byggnation av gång- och cykelväg mellan Älmhult och Diö och jobbar vidare för att få denna på plats.Att bygga ytterligare en cykelväg mellan Ugnhult och Liatorp är inte aktuellt i dagsläget.En ny gång- och cykelväg som anläggs, asfalteras och dimensioneras för att klara av tyngden från driftsfordon kostar mellan 2500 kr-3500 kr/m. Sträckan Ugnhult-Liatorp skulle således kosta upp mot 15 miljoner, i dagsläget uppskattar vi inte att underlaget för cykling är tillräckligt stort för att motivera en sådan investering.Med vänlig hälsning,Emelie Lindholm
  Gatuingenjör


  Läs mer
 • Farthinder vid Gemöskolan


  Hej.Jag och min familj bor på Växjövägen och där har vi bott i snart 4 år, dock tycker jag att de flesta bilisterna, mopeder mm kör alldeles för fort förbi, det går inte i 40 km som skylten visar precis utanför vårt hus, jag känner mig otroligt otrygg och osäker när min son som går på Gemöskolan ska gå hem från skolan, så jag undrar om ni inte skulle kunna ordna så det kan sättas upp ett farthinder så att bilisterna måste sänka hastigheten, Såg att ni byggt detta uppe vid Majtorp. Detta hade ju verkligen fått bilisterna att sänka hastigheten och bussar kan ändå köra förbi för de gör dom i Majtorp också.Tack på förhand.Hej!Tack för att du hör av dig!Vi kommer att titta på trafiksituationen längs Växjövägen under hösten och börjar med att kartlägga vilka sträckor och korsningspunkter som trafikeras mest av oskyddade trafikanter för att landa i en lösning kring vilka korsningspunkter som bör vara prioriterade och hur dessa ska kunna säkras ur ett hastighetperspektiv.Att bygga farthinder är en åtgärd som försvårar driften av gatorna och vi är därför angelägna om att anlägga dessa på den plats där de gör absolut mest nytta, därav krävs lite undersökningar och mätningar innan åtgärd.Med vänlig hälsning Emelie, gatuingenjör

  Läs mer
 • Pantrör vid soptunnorna


  Vill ge ett förslag till att pantrör sätts upp på soptunnestolparna på soptunnorna på torget. Större chans att burkarna pantas istället för att åka i brännbart avfall.Svar: Tack för ditt förslag. Vår tekniska förvaltning meddelar att det är på gång att sättas upp pantrör på olika ställe, bland annat på torget.Med vänliga hälsningar Servicecenter

  Läs mer
 • Garageloppis


  Garageloppis som loppisrunda. Genom anmälan till kommunen får man sin adress publicerad.Svar: Tack för en jättebra idé om garageloppis som loppisrunda. Vi tar med oss idén och tittar på hur vi kan ta fram en lösning inom kort.Hälsningar Cecilia Axelsson, miljöstrateg Älmhults kommun

  Läs mer
 • Grusvägen mellan Paradiset och Norregård.


  Jag önskar att grusvägen som går från nya skolan som byggs i Paradiset bort till nya kyrkogården (Norregård) asfalteras och blir belyst. Denna sträcka på uppskattningsvis 400 meter skulle knyta ihop områdena på ett utomordentligt sätt. De barn som bor i Paradiset, Västra Bökhult m.m och som går på Klöxhultsskolan skulle få en mycket säkrare skolväg, där de slipper korsa stora vägar. I dagsläget cyklar barnen genom Norregård och korsar många tvärgator med dålig uppsikt. Detta skulle uppmuntra fler att ta cykeln till skola, förskola och jobb.Likaså skulle det bli ett fint och säkert promenadstråk för äldre som vill besöka nya kyrkogården och dess vackra omgivningar.Svar: Jag håller med om dina tankar och vi har internt också definierat denna grusväg som en viktig länk mellan områden.Den kommer troligtvis bara bli än viktigare i takt med att bebyggelsen ökar i Västra Bökhult och i samband med att den nya skolan öppnar.Vår ambition som steg 1 är att röja slänterna på sly, detta gör att stigen börjar kännas överväxt och otrygg. Att hålla omgivningen öppen förenklar även arbetet när vi på sikt vill sätta belysning.Vi vill även förbättra beläggningen på grusvägen och lägga på en finare fraktion grus som gör den cykelvänlig (i stil med den gruscykelväg som löper genom Paradiset).Belysningen kommer troligen på sikt att bli aktuellt, det finns dock inga pengar avsatta just nu men jag tar med mig detta i kommande arbete.Tack för att ni hör av er.Med vänlig hälsning,Emelie Lindholm
  Gatuingenjör


  Läs mer
 • Bandyis i Älmhult


  Med tanke på avsaknad isyta i Älmhults samhälleVarför inte anlägga en bandyis och väcka bandyintresset på orten igenKommer även att komplettera Diö hockey med mer isyta.En bandyis är bäst anseende almänhetens åkning också.

  Svar: Tack för förslaget
  Om det blir frysgrader spolas det is vid Klöxhultsskolan och Handelsplatsen
  upplåter en isbana under vintern.
  Med vänliga hälsningarJörn Engkvist
  Kultur- och fritidschef


  Läs merTill toppen