Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Visa alla förslag

Här redovisas inkomna förslag i tidsordning. Använd länkarna till att visa olika månader med länkarna under "Relaterad information".

Du kan också välja att visa endast förslag med status: under handläggninglänk till annan webbplats - avslutadlänk till annan webbplats • Elmnet


  Elmnet har telefontid kl. 8-16 men dom är i princip omöjliga att få tag på. Kommunen kan inte ha en fiberleverantör som inte kan ge god service till sina kunder!
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Vinterbad


  Hej,
  Vi är flertalet som är vinterbadare. Alltså vi badar hela året om! Med tanke på fördelarna med vinterbad så är det fler & fler som gör detta. Vi önskar därför en brygga med en stege som finns i Bökhult året om. Det hade också varit önskvärt att få området kring badplatsen belyst.
  Som det är nu är det väldigt lågt vatten & svårt att gå i från strandkanten då det finns stenar. Vi vore väldigt glada för en stege då vi enklare kan doppa oss!Tack på förhand!
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Cykelled Älmhult-Kristianstad


  Hej. Jag läste glädjande att kommunen tänker låta etablera en cykelled mellan Älmhult och Kristianstad. Det finns ju liknande motionsspår på andra platser, bland annat i Ingelstad. Där samsas cyklister, gående och ryttare. Det skulle vara en förmån om Älmhults kommun tänker likadant.Så mitt förslag är, för att gynna friskvård och idrott, att leden hålls öppen för cyklar, hästar och folk till fots.Hur planerar Älmhults kommun i detta fall?Hälsningar Lotta Ramberg
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Förbättring av trafiksituationen runt internationella skolan


  Dels finns en stor brist i befintlig planering av vägar och trafiksituationen kring skolan. Det finns ett flertal ställen som är trafikfarliga och det finns ett flertal som skapar flaskhalsar med köer och slösad tid som resultat. Kommunens uppgift bör vara både att skapa en trafiksäker lösning men även en så effektiv lösning som möjligt. De flesta föräldrar som kommer bilburna vill kunna släppa av sina barn nära entrén utan att parkera bilen och gå med dem in. Även innan corona var det bristfälligt då flaskhalsar uppstod vid in och utfarter. Nu har man pga av corona valt att flytta entrén och vilket man gjorde av hänsyn till smittorisk etc. Dock tog man ej hänsyn till den ännu mer försämrade logistiken och efter nu 7 månader har fortfarande inget gjorts. Nu såg jag att man tillkallat polis för att kontrollera att man inte släpper av sina barn vid nya entrén. Enligt mig en total brist på ansvar från kommunens sida. Att genom polis säkerställa att vi bibehåller en dålig trafiklösning är kontraproduktivt. Istället måste kommunen ta sitt ansvar och lösa problemet!Ser man att entrén kommer att vara kvar vid nuvarande en tid framöver behöver ni lösa möjligheter att släppa av barn vid entrén samt vändplats etc för att undvika flaskhalsar. Det finns gott om plats och möjligheter att lösa det.Ser man att entrén ska flyttas tillbaka till den tänkta entrén bör det göras nu.Oavsett vilket behöver kommunen även se över den dåliga planeringen generellt för att undvika både dåligt trafikflöde och olyckor.
  Status: Avslutad
  Läs mer