Hoppa direkt till innehållet

Visa alla förslag

Här redovisas inkomna förslag i tidsordning. Använd länkarna till att visa olika månader med länkarna under "Relaterad information".

Du kan också välja att visa endast förslag med status: under handläggninglänk till annan webbplats - avslutadlänk till annan webbplats • Ek på Vitsippans förskola


  Vi har en dotter på Vitsippans förskola och önskar att ni gör något åt alla ekollon på förskolans utegårdar. Vi har i veckans varit på akuten, eftersom att hon svalt ett. Vi anser att det är ett för stort ansvar för förskolans pedagoger att ständigt behöva ha koll på alla dessa ekollon som är i lagom storlek för att stoppas i munnen, och därför kunna orsak problem så som kvävning och förstoppning.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Trafiksäkerhet på Växjövägen mellan Elmevägen och avfart Möckeln söder


  Mellan angivna punkter finns ca 20 tillfarter till fastigheter.
  Trafiken har avsevärt ökat under senare tid, liksom farten och därmed säkerheten för trafikanten.
  Hemställan;
  Översyn av säkerheten för trafikanten med särskilt beaktande av skyltning och fartbegränsning på angiven sträcka äskas.

  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Förslag om belysning på rollator


  De flesta vill kunna bo hemma och klara sig själv även på gamla dar, precis som kommunen vill att vi ska göra.
  En viktig förutsättning är att man kan fortsätta leva som man brukar och ägna sig åt sina intressen. Detta är svårare den mörka årstiden, eftersom mörkerseendet försämras kraftigt med åren.

  Status: Avslutad
  Läs mer