Hoppa direkt till innehållet

Visa alla förslag

Här redovisas inkomna förslag i tidsordning. Använd länkarna till att visa olika månader med länkarna under "Relaterad information".

Du kan också välja att visa endast förslag med status: under handläggninglänk till annan webbplats - avslutadlänk till annan webbplats • Nicklabacken lekpark


  Har en önskan om belysning över Nicklabackens lekpark, då det i höstas och tidig vår var väldigt skumt/mörkt att leka där på sena eftermiddagar. Hoppas att detta kan åtgärdas.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Glaskupol över Älmhult


  Jag föreslår att Älmhult innesluts i en glaskupol stor nog att innesluta de centrala delarna av kommunen. Detta för att bevara den unika småländska stadskärnan och förhindra främmande element att tränga in och förstöra det vackra vi har.
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Ökad trafiksäkerhet Maskrosen


  Det vore önskvärt med någon form av farthinder på Primulavägen strax innan kurvan vid Primulavägen 4 och 3 alt. Mellan Primulavägen 2 och 4. Förslagsvis en vägbula eller betongsugga. Inte sällan kör bilar i en allt för hög hastighet in på gatan där många barn är ute och leker.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Om bänkar


  Undrar varför ni inte kan sätta upp lite parkbänkar mot Norregård o ut mot Bökhult/Paradiset. Är många äldre som går där och vill sätta sig när dom är trötta. Finns inte många.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Om blommor


  Undrar varför kan inte tekniska köpa in alla blommor så att alla äldreboende kan få att plantera i balkong lådor och krukor.
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Hemtjänsten


  Byt ut viss personal. En del personal borde inte jobba med hemtjänst. Har fört journal sedan en tid och det finns de som överhuvudtaget inte hjälper de gamla enligt beslut som finns.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Stoppförbud


  Jag kör skolbuss till bl a Linneskolan.För en tid sedan kom det upp ett nytt vägmärke vid infarten till skolskjutsgatan med innebörd att det är förbjudet att stanna på gatan, utan någon tilläggstavla. Min fråga är, skall vi lasta under gång eller?
  Status: Avslutad
  Läs mer