Hoppa direkt till innehållet

Vägmärkning

I samband med att utfarten, från Kastanjevägen mot Ljungbyvägen, fick ny asfalt har nya "hajtänder", för att upplysa om att Lämna företräde gäller
målats.
Vid målningen har man inte tagit hänsyn till cykelbanan längs Ljungbyvägen utan målat utanför denna viket kan få till följd att man inte lämnar
cyklister företräde. I samband med förra ommålningen för ett antal år sedan gjordes samma fel med åtföljande bortslipning och nymålning.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Förslag
Publicerad: