Utomhuspool

Utomhuspool som övriga kommuner har. Då kan man fira sommaren på hemmaplan istället för att åka iväg.

Förslaget är skickat till fritidsavdelningen för handläggning.

Svar från fritidsavdelningen 2020-07-08:

En utomhuspool är en stor kostnad och det finns inga tankar på att bygga någon.

Älmhults kommun har fler sjöar och kommunala badplatser än många andra kommuner, 8 fina badplatser. Flera med cykelavstånd oavsett var man än bor i kommunen.

www.almhult.se/sv/boleva/fritidochaktiviteter/lekplatserparkerochbadplatser/badplatserlänk till annan webbplats

Med vänliga hälsningar

Linda Lörincz

Tf Fritidschef

Förslag
Publicerad: